Tomàs Capdevila Nogué (TCN)

Estudis de Disseny gràfic
Escola Massana

Disseny gràfic
Identitat corporativa
Edició
Senyalització
Publicacions
Packaging
Edició digital

1978 Estudi gràfic Traç de Barcelona
1985 Editorial Heres
1987 Estudi Quod Disseny Gràfic i Industrial
2011 Editorial Octaedro

Col·labora en projectes importans a Quod Disseny
Imatge de producte, edicions, senyaletica i pakaging

Generalitat de Catalunya
Institut Català de la Salut
ESADE
Joscs Olímpics i Paralímpics de Barcelona
Pintures Valetine
Editorial Vicens Vives
Televisió de Catalunya TV3
Universitat de Barcelona
Universitat de Deusto
Turisme de Barcelona
Transports de Barcelona TMB
Parlament de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
CIM Valles
ATM Autoritat del Transport Metropolità
Revlon
CAT HOY
Turisme de Catalunya
CAT 365
Gran Marina Hotel
Consell Interuniversitari de Catalunya
Institut Ramon Llull
Alzheimer Fundació Pasqual Maragall
Mercat de la Boqueria
Avinova
Cadaico
Superestalvi
Editorial Octaedro
Etc….

www.tcn.cat
tcn@tcn.cat